Kurs haftowania


 

 

1. Jak haftować? Pierwsze kroki...

 

2. Materiały i przybory do haftowania 

 

3. Jak rozpoczynam nitkę? 

 

4. Jak zakańczam nitkę? 

 

5. Nadmiar materiału przy tamborku 

 

6. Rozpoczynanie i kończenie nitki na prawej stronie haftu 

Komentarze